prajzska nutri opava

Obezita zásadně zhoršuje průběh COVID – 19

obezita jako nemoc

Pandemie COVID-19 se objevila v době, kdy prevalence nadváhy a obezity stoupá prakticky celosvětově. Podle všech dostupných dat mají obézní jedinci horší průběh i prognózu tohoto onemocnění.

Co říkají data

V současnosti v ČR obezitou trpí pětina dospělé populace a téměř polovina žije s nadváhou. Jde o podceňované závažné metabolické onemocnění, které může vést k rozvoji těžkých komplikací, a dokonce i k předčasnému úmrtí. Obezita se stává celosvětovou pandemií. Stále více lidí se ptá, jak zhubnout. Podle Světové zdravotnické organizace je ČR sedmá v žebříčku evropských zemí s nejobéznější populací. Nejčastěji se s obezitou obracíme na dietology nebo výživové poradce.

Z nejnovějších studií zabývajících se průběhem onemocnění covid-19 jasně vyplývá to, že obezita je jeden z potvrzených faktorů, které zásadně zhoršují průběh tohoto onemocnění. Riziko obézních jednotlivců být COVID-19-pozitivní je o 46 % vyšší než u neobézních.

Tým odborníků zkoumal údaje o úmrtnosti ze 160 zemí a došel k závěru, že z 2,5 milionu úmrtí na Covid-19 se 2,2 milionu přihodilo ve státech, kde více něž polovina populace trpí nadváhou. Tu lze definovat jako index tělesné hmotnosti (BMI) nad hodnotu 25.

Proč obezita dramaticky zhoršuje onemocnění

obezita a covidObezita souvisí i s tím, jak se virus dostane do těla. Jednou z definic obezity je totiž “uložení nadměrného množství tuku v organismu”. Součástí této tkáně jsou i často zmiňované ACE2 receptory, skrz které se virus údajně rozšiřuje v organismu. Z toho vyplývá, že čím více je v těle tukové tkáně, tím je přítomno i více těchto receptorů.

Další důvod, proč obézní lidé mohou mít větší potíže při onemocnění covid-19, souvisí se zhoršeným dýcháním. Obezita jako taková může způsobovat snížení výdechového rezervního objemu. Jinými slovy, nedojde k vydechnutí veškerého vzduchu, jelikož tělo mezitím už opět lapá po dechu. To samozřejmě zatěžuje dýchací systém.

Obezita s sebou přináší hned několik rizikových faktorů, které se týkají rovněž rizikového průběhu COVID-19: 

  • hypertenzi
  • dyslipidémii
  • diabetes mellitus 2. typu
  • chronická onemocnění ledvin či jater
  • astma

Obezita je metabolické onemocnění charakterizované změnami metabolismu včetně inzulinové rezistence, zvýšené sérové glukózy, změnami v adipokinech (např. zvýšený leptin a snížený adiponektin) a chronickým mírným zánětem.

Velký obvod pasu a vysoká tělesná hmotnost také komplikují péči o pacienta v nemocnici, například zavedení plicní ventilace či položení nemocného na břicho, aby se zvýšil objem jeho dechu.

Důsledky zvýšeného příjmu stravy, změn jídelníčku, poklesu fyzické aktivity, práce z domova a doba plná stresu a nejistot budou znamenat dlouhotrvající dopad na zdraví populace. 

obezita ženy

 

Máte obezitu? Spočítejte si BMI

Tento index určí, zda máte nadváhu, obezitu nebo je vaše váha v normálu. Je to index tělesné hmotnosti, který se počítá z poměru tělesné výšky a váhy. V současné době je stále ještě nejpoužívanější metodou ohodnocení naší tělesné hmotnosti. Jeho problémom je, že nemusí být úplně přesný, proto je lepší změrit hodnoty těla na speciálnám zařízení.

  • Méně než 18,5: Tato hodnota ukazuje na podváhu konkrétního jedince. Cílem by mělo být nabírání váhy. Ideálně potom svalové hmoty, což zajistí správná skladba jídelníčku.
  • Rozmezí 18,5 – 25: Takzvaná ideální váha. Ukazuje na to, že člověk v poměru ke své výšce váží optimálně a nemusí na svém těle nic měnit. Úplně nejlepší situace nastává, pokud je hodnota ve středu daného rozmezí.
  • Rozmezí 25 – 30: Jde o takzvanou nadváhu. Tedy stav, kdy vážíte více, než je správné. To může přinášet určitá omezení, stejně jako fakt, že se začnou objevovat i zdravotní komplikace plynoucí z vyšší váhy.
  • Rozmezí 30 – 40: Čí výpočet spadá do této kategorie, ten by si měl uvědomit, že trpí obezitou prvního stupně. Výrazně se zde zvyšuje riziko spojené se zdravím člověka. Doslova lze říci, že tento stupeň obezity ohrožuje lidské zdraví každý den.
  • Více než 40: Označení pro těžkou obezitu, kdy už je na místě konzultovat danou situaci s odborníkem, který doporučí vhodné postupy spojené s redukcí váhy. Nic neobvyklého nejsou ani různé chirurgické zákroky mající za cíl pomoci obézním jedincům.

 

Zjistili jste, že vaše hmotnost není ideální? Objednejte se do naší nutriční poradni na  konzultaci a zjistěte toho o sobě mnohem víc. Zjistíme, jestli hrozí riziko poruchy metabolismu tuků a cukrů a odhalíme možné ohrožení srdce (kardiovaskulárního systému), cév a riziko diabetu II.