Splňte své novoroční předsevzetí zhubnout pomocí bestselleru

zhubnout

Už vás nebaví dávat si novoroční předsevzetí, že zhubnete, a pak se ocitnete zase na začátku? Kniha  přináší cenné poznatky a praktické tipy, které vám pomohou zbavit se starých návyků a vytvořit ve svém životě trvalou změnu. Můžete se inspirovat a vyzkoušet postupy, jak zhubnout. Pomáhají již stovkám lidí po celém světě.

Jak fungují návyky a jak můžu pomoci zhubnout?

Autorka představuje koncept návyků jako stavebních kamenů našeho každodenního života. Podle ní návyky utvářejí naše jednání a následně určují naši celkovou pohodu. Dali jste si novoroční předsevzetí o hubnutí vydat, je nezbytné pochopit a upravit návyky, které se podílejí na vašem současném životním stylu.

Identifikujte vaše sklony

V knize Lepší než dřív Rubinová představuje myšlenku čtyř tendencí – pilníci, otazníků, povinných a rebelů. Odhalení vaší tendence vám může poskytnout cenné informace o tom, jak reagujete na vnitřní a vnější očekávání. Pochopení vašich tendencí může změnit pravidla hry, pokud jde o vytvoření strategie jak zhubnout, která je v souladu s vaší jedinečnou osobností.

  • 1. Plníci: Lidé s tímto sklonem mají tendenci reagovat na oba typy očekávání – jak ta vnitřní, tak vnější. Jsou schopni si stanovit cíle a dodržovat je, bez ohledu na to, jestli pocházejí od nich samotných nebo od ostatních. Když se rozhodnou, není pro ně problém zhubnout.
  • 2. Otázničkáři: Ti, kteří mají tento sklon, obvykle otázkují a zkoumají očekávání, která na ně ostatní kladejí i ta, která si sami stanoví. Přijmou očekávání pouze tehdy, pokud jim dá smysl a zdá se jim logické.
  • 3. Podřizovači : Lidé s tímto sklonem jsou sklonní splňovat očekávání ostatních, ale mohou se potýkat s obtížemi při plnění svých vlastních cílů. Externí odpovědnost je pro ně klíčová. 
  • 4. Rebelové: Rebelové mají tendenci odmítat očekávání jak z vnějšku, tak zevnitř. Chtějí si udržet svobodu a dělat věci podle svých pravidel.

Po zjištění svého sklonu můžete lépe porozumět svému chování, což může být užitečné při nastavování a dosahování osobních cílů, včetně těch spojených s otázkou jak zhubnout.

zhubnout dle overenych postupu

Využijte sílu monitorování

Rubin zdůrazňuje důležitost monitorování svých návyků pro zvýšení sebeuvědomění. Vedení jednoduchého deníku nebo používání aplikace pro sledování návyků vám může pomoci identifikovat vzorce vašeho chování a provést příslušné úpravy. Pravidelné sledování slouží jako mocný nástroj na vaší cestě za hubnutím, který vám umožní oslavovat vítězství a řešit problémy. Za pomocí monitorování lze zhubnout – hlavně analytickým typům se může takový postup hodit.

Klíč k úspěchu – Malé změny, velké výsledky

Jednou z klíčových zásad knihy „Lepší než dřív“ je myšlenka, že malé změny mohou vést k významným výsledkům. Místo toho, abyste se zahlcovali drastickými dietními plány nebo extrémními cvičebními postupy, zaměřte se na zvládnutelné změny svých každodenních návyků. Je pravděpodobnější, že se postupné úpravy udrží a vytvoří udržitelnou cestu k dosažení vašich cílů v oblasti hubnutí. Zhubnout se dá i pomalu – 0,5 kg tuku týdně může znamenat, že se vyhnete jojo efektu.

Vytvořte odpovědnost

Pro mnoho lidí je vnější odpovědnost klíčovým faktorem při dodržování předsevzetí. Ať už jste “Podřizovač”, který se vyžívá ve vnějších očekáváních, nebo jiná tendence, zapojení přátel, rodiny nebo podpůrné skupiny vám může poskytnout potřebné povzbuzení a motivaci, abyste se drželi svého cíle.

Budujte základ sebepoznávání

Kniha „Lepší než dřív“ nakonec vybízí, abyste si vybudovali základy sebepoznání. Pochopením svých návyků, sklonů a motivací můžete svou cestu za hubnutím přizpůsobit svým individuálním potřebám. Tento individuální přístup zvyšuje pravděpodobnost úspěchu a promění vaše předsevzetí v trvalé změny životního stylu.

Kniha Gretchen Rubinové „Lepší než předtím” může být inspirativním nakopnutím ke stanovení cílů v oblasti hubnutí. Pochopením a úpravou svých návyků, identifikací své tendence, sledováním pokroku, prováděním malých změn, vytvořením odpovědnosti a budováním sebepoznání se můžete vydat na transformativní cestu ke zdravějšímu a šťastnějšímu já. Nezapomeňte, že vaším cílem by nemělo být zhubnout za měsíc. Každý pozitivní krok, i ten nejmenší, vás přivede o krok blíže k lepší verzi sebe sama. Máte moc udělat tento rok lepším než ten předchozí!